Interaktivní tabule/displeje při výuce​

Interaktivní tabule jsou nejenom moderním prostředkem ve výuce, ale pokud jsou správně používány, přináší nad rámec běžných prostředků i vyšší efektivitu a vyšší přidanou hodnotu.

"Interaktivní tabule je jednoduchým a zároveň efektivním nástrojem pro výuku."
PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.
Lektor

Interaktivní tabule SMART Board

Interaktivní tabule SMART Board není jenom obyčejným plátnem, nebo displejem pro pasivní promítání obsahu. Tyto nástroje, pokud jsou správně používány, umožňují do výuky vnést další prvky interaktivity a spolupráce jak mezi učitelem a žáky, tak i mezi samotnými žáky. Ti se tak vlastně mimoděk učí spolu lépe komunikovat a dosahovat tak výsledků samostatně i v týmu.

Obsah Školení

Termín a místo školení

11. 3. 2020, 14:00, učebna j136, 90 MINUT

Přihláška do školení