Termíny zkoušek
Zobrazit Programování I (Programování v jazyku Pascal I), zimní semestr 2006
 
Tematické plány vyučovaných předmětů
Zobrazit DTP a Corel Ventura
Zobrazit Počítačová grafika
Zobrazit Programování v jazyku Pascal
Zobrazit Programování v jazyku Pascal – informace pro kombinované studium FM
 
Software
Zobrazit Vývojové prostředí Turbo Pascal verze 5.5
 
Skripta přednášek
Elektronická verze bohužel není k dispozici Algoritmy počítačové grafiky
(skriptum pro výuku přemětu Počítačová grafika)
Pouze knižně: Pedagogická fakulta JU, České Budějovice 1995
Zobrazit Programování v jazyku Turbo Pascal
(skriptum pro výuku předmětu Programování v jazyku Pascal)
Knižně: Pedagogická fakulta JU, České Budějovice 1993
Elektronicky: České Budějovice 1997
 
Ostatní publikace
Elektronická verze bohužel není k dispozici Microsoft Word verze 6.0 — stručná učebnice
Pouze knižně: Pedagogická fakulta JU, České Budějovice 1995
Zobrazit Povray 2.2
(manuál ke starší verzi známého raytraceru)
Pouze elektronicky: České Budějovice 1999
Zobrazit Pravidla sazby diplomových prací
Pouze elektronicky: České Budějovice 1997
Zobrazit Řešené úlohy z Turbo Pascalu: Textové soubory
(typické úlohy ke zkoušce z předmětu Programování v jazyku Pascal I)
Pouze elektronicky: České Budějovice 1997
 
Další odkazy
Zobrazit Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zobrazit Pedagogická fakulta
Zobrazit Katedra informatiky
Zobrazit Eduard Polách (osobní údaje)