LITERATURA


[1] Beran Vladimír: Sazba akcidenčních tiskovin. Náchod, Agentura a nakladatelství Manuál, 1995. ISBN 80-901824-2-9.

[2]

Beran Vladimír: Typografický manuál. Náchod, Agentura a nakladatelství Manuál, 1994. ISBN 80-901824-0-2.

[3]

Blažej Bohuslav: Ruční sazba. Praha, SNTL, 1971.

[4]

Blažková Milada: Diplomová práce a její zpracování. České Budějovice, Pedagogická fakulta JU, 1985.

[5]

Úřad pro normalizaci: ČSN 01 1001 Matematické značky. Praha, Vydavatelství Úřadu pro normalisaci, 1961.

[6]

Český normalizační institut: ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory. Praha, Český normalizační institut, 1997.

[7]

Český normalizační institut: ČSN ISO 690 (01 0197) Dokumentace – Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Druhé vydání. Praha, Český normalizační institut, 1996.

[8]

Havelka Jan. Počítačová typografie pro každého. Praha, GRADA Publishing, 1995. ISBN 80-7169-165-8.

[9]

Ústav pro jazyk český AV ČR: Pravidla českého pravopisu (školní vydání). Praha, Pansofia, 1993. ISBN 80-901373-6-9.

[10]

Ministerstvo průmyslu ČSR. Polygrafický průmysl GŘ: ON 88 2503 Základní pravidla sazby. Praha, Vydavatelství Úřadu pro normalizaci a měření, 1974.

[11]

Ptáček Michal: Sazba a typografie. PC WORLD, ročník 1994, čísla 1–12. ISSN 1210-1079.

[12]

Wick Karel: Pravidla matematické sazby. Praha, ČSAV, 1963.