Autor


•  Obsah
Rejstřík

Titulní stránka

Úvodem

I. Náležitosti dokumentu

Desky
Patitul
Protititul
Titul
Anotace
Poděkování
Prohlášení
Obsah
Seznam obrázků
Kapitoly
Literatura
Rejstřík
Přílohy

II. Rozvržení stránky

Okraje stránek
Řádkový rejstřík
Záhlaví a paty
Číslování stránek
Sloupce
Svislé zarovnání
Obrázky

III. Sazba textu

Lámání odstavců
Lámání řádek
Neoddělitelné prvky
Dělení slov
Šířky mezer
Interpunkce
Uvozovky
Závorky
Tři tečky
Pomlčka
Spojovník
Lomítko
Zkratky
Datum
Čas
Čísla
Matematická sazba
Abecední řazení

IV. Formátování textu

Základní text
Titulky
Hierarchické číslování
Vyznačování
Popisky a legendy
Záhlaví a paty stránek
Poznámky
Texty programů
Tabulky

Literatura