Autor


Obsah
•  Rejstřík

   A
abecední řazení
akademické tituly
akronymy
anotace

   C
citace

   Č
čárka
čas
čísla
číslování
~ obrázků a tabulek
~ oddílů hierarchické
~ stránek
~ stránek

   D
datum
dělení slov
desetinné třídění
desky
dvojtečka

   E
em- a en-pomlčka

   F
formát textu
~ popisků a legend
~ poznámek
~ programů
~ tabulek
~ titulků
~ záhlaví a pat stránek
~ základního
~ zvýrazněného
fotografie

   H
hřbetní řádka

   I
ilustrace
iniciálové zkratky
interpunkce

   K
kapitálky
kapitoly
krát
kuželka
kuželka

   L
lámání odstavců a řádek
legenda
letopočet
listy
literatura
lomítko

   M
matematická sazba
mezera mezislovní
~ neoddělitelná
~ široká a úzká
minus
minus

   N
nadpisy (titulky)
náležitosti dokumentu
neoddělitelné prvky textu

   O
obchodní značky
obrázky
~ popisky a číslování
obsah
odstavce
odstavcová zarážka
okraje stránky
operátory matematické
osamocené řádky
otazník

   P
parchanty
párování znaků
pata stránky
pata stránky
patitul
poděkování
podtržení
podtržení
pomlčka
popisky obrázků
poštovní směrovací čísla
poznámky
programy
prohlášení
proklad řádek
prostrkání
protititul
předsádka
přílohy

   R
rejstřík
~ řádkový
rovnice
rozdělovník
rozteč řádek
rozvržení stránky

   Ř
řádka hřbetní
řádkování
řádkový rejstřík
řazení abecední
řecká písmena
řeky
řídké řádky

   S
sazba
~ matematická
~ poznámek
~ tabulek
~ textu programů
~ vícesloupečná
sazba textu
sazební obrazec
seznam obrázků
sloupce
složené zkratky
spojovník
stránka
~ číslování
~ číslování
~ okraje
~ rozvržení
~ svislé zarovnání
~ titulní
~ záhlaví a pata
~ záhlaví a pata
~ zaplnění
~ zaplnění
stránková zarážka
středník

   Š
šířky mezer

   T
tabulky
~ popisky a číslování
tečka
telefonní čísla
texty programů
titul
titulky
tituly akademické
tři tečky
třídění desetinné

   U
Úvod
uvozovky

   V
vazba
verzálkové titulky
vykřičník
vysvětlivky
vyznačování
vzorce
vžité zkratky

   Z
záhlaví stránky
záhlaví stránky
základní text
zarážka
~ odstavcová
~ stránková
zarovnání do bloku
Závěr
závorky
zkratky
značky obchodní
znaménko minus
znaménko minus

   Ž
žebřík