PRAVIDLA  SAZBY
diplomových prací


Tento dokument je vnitřní směrnicí, používanou na katedře informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako soubor pravidel sazby diplomových prací. Je k dispozici ve dvou hypertextových variantách – HTML a PDF – a ve variantě tiskové – Postscript. Varianty se navzájem liší datovým formátem a vnitřní úpravou, po obsahové stránce jsou však totožné.

HTML   Základní variantou, kterou právě vidíte, je dokument ve formátu HTML. Může být zobrazen prostřednictvím libovolného webového prohlížeče, který podporuje tabulky a rámy, a jeho úprava odpovídá standardním možnostem jazyka HTML. Fyzicky je dokument tvořen několika samostatnými soubory, umístěnými ve společném adresáři a navzájem provázanými systémem odkazů. Odkazy jsou sdruženy do dvou seznamů – obsahu a rejstříku – a zobrazují se v podřízeném rámu vpravo.

PDF   Druhou variantou je dokument ve formátu PDF, určený pro vlastníky programu Acrobat Reader (resp. Acrobat Exchange) firmy Adobe. Obsahuje posloupnost stránek v tiskovém tvaru (formát A5), opět doplněnou o hypertextový obsah a rejstřík. Můžete jej získat resp. přímo do něj vstoupit (pokud je Acrobat integrován s vaším prohlížečem) prostřednictvím následujícího odkazu:

»»» pravidla.pdf ««« (413 kB)

Postscript   Pravidla nebyla vedením fakulty oficiálně schválena a tudíž ani vydána tiskem, takže je nelze získat v prodejně skript ani v knihovně fakulty. Pro zájemce jsem je nicméně vytisknul do souboru, který si mohou stáhnout, dekomprimovat a odeslat na svou postscriptovou tiskárnu:

»»» pravidla.zip ««« (728 kB)

Dekomprimací uvedeného archivu vznikne postscriptový soubor „pravidla.ps“. Měl by být slučitelný s tiskárnami, akceptujícími jazyk Postscript úrovně 2. Při problémech s tiskem jsem ochoten poskytnout zdrojový tvar dokumentu pro aplikaci Corel Ventura 8.

Logické stránky této varianty dokumentu mají stejný formát (A5) a tvar jako stránky varianty PDF, avšak jsou jinak seřazeny a sdruženy do dvojic. Výsledkem je 20 tiskových stran formátu A4, na kterých jsou logické stránky seřazeny potřebným způsobem. Tiskne se oboustranně na deset listů formátu A4, vždy nejprve přední a ihned po ní zadní strana listu – papír musí být podáván ručně, po jednotlivých listech. Vytištěné archy je nutno mezi logickými stránkami přehnout a výslednou brožuru ve hřbetu sešít. Na první list se tisknou desky brožury, může proto být z tužšího papíru.


URL originálu: http://www.pf.jcu.cz/~edpo/pravidla/pravidla.html
Datum vytvoření: 12. 10. 1998
Datum poslední aktualizace: 26. 1. 2000

Eduard Polách
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Pedagogická fakulta