PROGRAMOVÁNÍ  V  JAZYKU  TURBO  PASCAL

Tento dokument je mírně upraveným přepisem skripta „Programování v jazyku Turbo Pascal“, vydaného v roce 1993 na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Skriptum je určeno pro potřeby výuky úvodního kursu programování, který absolvují posluchači učitelských oborů s aprobací informatika v prvých dvou semestrech studia. Nezabývá se popisem ovládání vývojového prostředí, nýbrž výkladem prostředků a metod programování v jazyku Turbo Pascal pod operačním systémem DOS. Vzhledem k zaměření předmětu (úvodní kurs programování) však ani tuto problematiku nepokrývá zcela. Nezabývá se například objektově orientovaným programováním ani možnostmi Turbo Pascalu vázanými na zabudovaný překladač assembleru, především z důvodu rozsahu těchto témat či nutné úrovně přidružených znalostí.

Stažení dokumentu   Dokument je psán v jazyku HTML a skládá se z velkého počtu fyzicky samostatných souborů – zdrojových textů jednotlivých součástí a obrázků. Komprimovaný archiv těchto souborů je přístupný ke stažení následujícím odkazem:

»»» http://www.pf.jcu.cz/~edpo/program/program.zip ««« (382 kB)

Všechny soubory, získané dekomprimací uvedeného archivu, je třeba umístit do libovolného společného adresáře. Zdrojový text vstupní stránky je obsažen v souboru „program.html“.

Formální struktura dokumentu   Dokument je tematicky dělen na kapitoly, které vzhledem k různým rozsahům jen přibližně odpovídají obsahu jednotlivých přednášek. K pohybu mezi kapitolami a vyhledávání jejich oddílů lze použít tři seznamy odkazů:

Kapitoly Seznam typu „obsah“. Obsahuje odkazy na jednotlivé kapitoly, seřazené podle pořadí kapitol v dokumentu.
 
Identifikátory Abecední rejstřík standardních identifikátorů. Obsahuje odkazy na popisy proměnných, podprogramů apod., implementovaných jazykem (resp. standardními programovými jednotkami).
 
Syntax Abecední rejstřík syntaktických diagramů, popisujících pravidla vytváření prvků jazyka. Obsahuje odkazy na příslušné obrázky v textu.

Citovaná literatura

[Polách] Eduard Polách: Programování v jazyku Turbo Pascal. PFJU, České Budějovice 1993. (Knižní předloha tohoto textu.)
 
[Jinoch] Josef Jinoch, Karel Müller, Josef Vogel: Programování v jazyku Pascal. SNTL, Praha 1986. (Učebnice a standard jazyka Pascal.)
 
[Mikula] Pavel Mikula, Kateřina Juhová, Jiří Soukenka: Borland Pascal 7.0 kompendium. GRADA, Praha 1994. (Uživatelská příručka k vývojovému prostředí a referenční příručka veškerých prostředků jazyka).

Názvy programových produktů, uvedené v tomto textu, mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Eduard Polách
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Pedagogická fakulta