GeoGebra Institut 
v Českých Budějovicích
 
 

Geogebra Institut v Českých Budějovicích je ustaven v rámci katedry matematiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Jeho posláním je:

  1. šířit informace o programu GeoGebra,

  2. poskytovat uživatelům odbornou pomoc, zajišťovat jejich komunikaci a výměnu zkušeností,

  3. koordinovat a pořádat setkání uživatelů, kurzy užití programu a udělovat certifikáty různých stupňů zvládnutí programu,

  4. podporovat tvorbu učebních materiálů v tomto programu,

  5. provádět výzkumnou činnost v oblasti užití programu, konfrontovat ho s jinými prostředky, poskytovat zpětnou vazbu jeho tvůrcům apod.


Program GeoGebra (www.geogebra.org) je nekomerční, volný a zdarma šiřitelný dynamicky matematický program. Jedná se o program na podporu výuky matematiky, který se těší široké oblibě a podpoře uživatelů, vesměs učitelů matematiky a jejich žáků, po celém světě. Hlavním autorem programu, stejně jako myšlenky celosvětového systému GeoGebra Institutů včetně International GeoGebra Institut, je profesor Markus Hohenwarter (www.geogebra.org/en/wiki/index.php/User:Admin) z Johannes Kepler University Linz. V současnosti má program open source status a na jeho vývoji se podílí mezinárodní tým programátorů.

Vítejte na oficiálních stránkách

GeoGebra Institutu v Českých Budějovicích

CERTIFIKACE
Úroveň UŽIVATEL
Úroveň EXPERT

VÝROČNÍ ZPRÁVY
2012
2011Certifikace.htmlhttp://wiki.geogebra.org/cs/Certifik%C3%A1t_U%C5%BEivatelhttp://wiki.geogebra.org/cs/Certifik%C3%A1t_Experthttp://wiki.geogebra.org/s/en/index.php?title=2012_Annual_Report_GI_Ceske_Budejovice&wiki=enhttp://wiki.geogebra.org/en/2011_Annual_Report_Ceske_Budejoviceshapeimage_4_link_0shapeimage_4_link_1shapeimage_4_link_2shapeimage_4_link_3shapeimage_4_link_4