Jednota českých matematiků a fyziků - logo

Jednota českých matematiků a fyziků

pobočný spolek České Budějovice

Rok 2022

21. dubna 2022 / čtvrtek / 15:00 - 16:00 hodin / J217 / Pedagogická fakulta JU v Č. B. / Jeronýmova 10

Přednáška:

Dendrometrické pomůcky Karla Gangloffa

RNDr. Pavel Leischner, Ph.D.

Anotace: Karel Daniel Gangloff (11. 5. 1809 – 7. 2. 1879), polozapomenutý lesník a vynálezce, vytvořil kromě různých strojů řadu pomůcek pro lesníky a geodety. Seznámíme se s jednoduchými výškoměry a dálkoměry, pomůckami k určování objemů kulatiny a dendrometry, které umožňovaly změřit průměr kmene stromu v nepřístupné výšce. Kromě informací o metodách, jaké se užívaly v lesnictví před dvěma sty léty, příspěvek poslouží i jako námět pro zájmovou práci v matematice na ZŠ a SŠ.


21. dubna 2022 / čtvrtek / 16:00 - 17:00 hodin / J217 / Pedagogická fakulta JU v Č. B. / Jeronýmova 10

Členská volební schůze pobočného spolku

Program:
1) Zahájení
2) Volba členů výboru pobočného spolku na období 2022-2026 a delegátů na sjezd
3) Výsledky voleb
Nově zvolený výbor pobočného spolku se sešel hned po členské schůzi a zvolil své předsednictvo. Složení výboru i jeho předsednictva je uvedeno na stránce http://home.pf.jcu.cz/~jcmf/kontakty.htmJČMF České Budějovice, kontakt: kriz@pf.jcu.cz