Užití počítačů ve výuce matematiky

použití tabletů ve výuce
Photo by Intel Free Press / CC BY-SA

Ve dnech od 9. do 11. listopadu 2017 se v Českých Budějovicích koná konference Užití počítačů ve výuce matematiky. Jejím cílem je shromáždit učitele matematiky z různých typů škol a odborníky z oblasti školství k diskusím nejenom nad tématy:

  • role počítače ve vyučování matematiky
  • vliv počítače na obsah vyučování
  • role učitele při výuce podporované počítačem
  • vliv počítače na rozvoj matematické a finanční gramotnosti
  • současné pojetí výuky matematiky

Registrace a více podrobností na http://home.pf.jcu.cz/~upvm/2017.