Obrázky z fotogalerie


Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85
P6146023ok.jpg
PDF Tisk Email

Test znalostí - Kinematika

        Po klidné hladině jezera pluje loď rachlostí 5 km.h-1. Na lodi je na přídi umístěn malý člun 1. Člun 2 přenášejí lodníci z přídě na záď lodi rychlostí 5 km.h-1. Člun 3 pluje rovnoběžně s lodí stejným směrem rovněž rychlostí 5 km.h-1. Všechny pohyby jsou rovnoměrně přímočaré.


1. Které čluny se pohybují vzhledem k lodi rychlostí 5 km.h-1?
a) čluny 1 a 3
b) čluny 2 a 3
c) jen člun 2
d) jen člun 3

 

2. Které čluny jsou vzhledem k lodi v klidu?
a) čluny 1 a 3
b) čluny 2 a 3
c) jen člun 1
d) jen člun 3

 

        Hmotný bud koná přímočarý pohyb. Na obrázku je nakreslen graf závislosti velikosti rychlosti hmotného bodu na čase.   

  kinematika1

3. Jak velké je zrychlení hmotného bodu během prvních dvou sekund pohybu? 
a) 0,3 m.s-2
b) 3 m.s-2
c) 6 m.s-2
d) 12 m.s-2

 

4. Jak velké je zrychlení hmotného bodu v čase t=3s?
a) 0 m.s-2
b) 0,2 m.s-2
c) 2 m.s-2
d) 6 m.s-2

 

        Automobil se rozjíždí rovnoměrně zrychleně po přímé silnici. Velikost zrychlení automobilu je 2 m.s-2. Jeho počáteční rychlost je nulová.

5. Jak velká je rychlost automobilu za 4 sekundy od začátku jeho pohybu?
a) 0,5 m.s-2
b) 2 m.s-2
c) 4 m.s-2
d) 8 m.s-2

 

6. Jakou dráhu ujede automobil za 4 sekundy od začátku pohybu?
a) 4 m
b) 8 m
c) 16 m
d) 32 m

 

        Čtyři hmotné body konají přímočarý pohyb. Na obrázku je pro každý z těchto bodů nakreslen graf závislosti dráhy na čase.

kinematika2

7. Které hmotné boddy konají rovnoměrný pohyb?
a) jen 2. bod
b) 1. a 2. bod
c) jen 3. bod
d) 2., 3. a 4. bod

 

8. Které hmotné body konají rovnoměrně zrychlený pohyb?
a) jen 1. bod
b) 1. a 2. bod
c) jen 3. bod
d) jen 4. bod

 

        Automobil jede po přímé silnici rychlostí 20 m.s-1. V určitém okamžiku začne řidič brzdit a automobil jede rovnoměrně zpomaleně. Jeho zrychlení má opačný směr než rychlost a má velikost 4 m.s-2.

9. Jak velká je rychlost automobilu po 3 sekundách jeho zpomaleného pohybu.
a) 5 m.s-1
b) 8 m.s-1
c) 12 m.s-1
d) 16 m.s-1

 

10. Jakou dráhu ujede automobil za 3 sekundy zpomaleného pohybu?
a) 18 m
b) 42 m
c) 50 m
d) 60 m

 

        Hmotný bod koná rovnoměrný pohyb po kružnici o poloměru 0,2m úhlovou rychlostí 25 rad.s-1.

11. Jak velká je rychlost hmotného bodu?
a) 125 m.s-1
b) 50 m.s-1
c) 25 m.s-1
d) 5 m.s-1

 

12. Jak velké je zrychlení hmotného bodu?
a) 125 m.s-2
b) 25 m.s-2
c) 1 m.s-2
d) je nulové