Obrázky z fotogalerie


Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85
SINUS-zapojeniok.jpg
PDF Tisk Email

Test znalostí - Dynamika

 

       Uvažujme čtyři železniční vozy. Vůz 1 stojí v klidu na kolejích, vůz 2 se rozjíždí rovnoměrně zrychleně po přímé trati, vůz 3 jede stálou rychlostí po přímé trati a vůz 4 projíždí zatáčkou rovnoměrným pohybem po kružnici. Předpokládejte, že vztažná soustava spojená s povrchem Země je inerciální.

 
1. Na které vozy působí síly tak, že jejich výslednice je nulová?
a) jen na vůz 1
b) na vozy 1, 2 a 3
c) na vozy 1 a 3
d) na vozy 1, 3 a 4 

 

2. Na které vozy působí síly tak, že jejich výslednice má stálou nenulovou velikost a stálý směr?
a) na vozy 2 a 3
b) jen na vůz 2
c) jen na vůz 3
d) na vozy 2 a 4

 

       Na těleso o hmotnosti 2 kg, které je v dané inerciální vztažné soustavě v klidu, začne působit stálá síla o velikosti 4 N.


3. Jak velké zrychlení tato síla tělesu uděluje?
a) 0,5 m.s-2
b) 2 m.s-2
c) 4 m.s-2
d) 8 m.s-2

 

4. Jak velkou rychlost má těleso v okamžiku, kdy jeho hybnost má velikost 8 kg.m.s-1?
a) 16 m.s-2
b) 8 m.s-2
c) 4 m.s-2
d) 2 m.s-2

 

       Chlapec tlačí bednu o hmotnosti 40 kg po vodorovné podlaze. Na bednu působí stálá třecí síla o velikosti 80 N. Dosazujte g = 10 m.s-2.

 

5. Jaký je součinitel smykového tření mezi bednou a podlahou?
a) 0,2
b) 0,4
c) 0,5
d) 0,8

 

6. Jak velkou silou vodorovného směru působí chlapec na bednu, pohybuje-li se bedna se zrychlením 0,5 m.s-2?
a) 20 N
b) 80 N
c) 100 N
d) 400 N

 

       Střela o hmotnosti 0,01 kg proletěla hlavní pušky za 0,02 s a nabyla rychlosti o velikosti 600 m.s-1. Před výstřelem byla puška v klidu.


7. Jak velká síla působila na střelu během výstřelu?
a) 2 400 N
b) 1 200 N
c) 600 N
d) 300 N

 

8. Jak velkou rychlostí se po výstřelu bude pohybovat puška, není-li upevněna? Hmotnost pušky je 6 kg.
a) 1 m.s-1
b) 6 m.s-1
c) 12 m.s-1
d) 600 m.s-1

 

       Na podlaze vagonu, který jede po přímé vodorovné trati stálou rychlostí, leží kulička. V určitém okamžiku je vagon zabržděn a jeho pohyb je dále rovnoměrně zpomalený. Tření mezi kuličkou a podlahou vagonu neuvažujte.


9. Jak se od tohoto okamžiku bude kulička pohybovat vzhledem k vagonu?
a) rovnoměrně směrem k přední stěně vagonu
b) rovnoměrně směrem k zadní stěně vagonu
c) rovnoměrně zrychleně směrem k přední stěně vagonu
d) rovnoměrně zrychleně směrem k zadní stěně vagonu

 

10. Jak se bude kulička pohybovat vzhledem k povrchu Země? 
a) rovnoměrně ve směru jízdy vagonu
b) rovnoměrně proti směru jízdy vagonu
c) rovnoměrně zrychleně ve směru jízdy vagonu
d) rovnoměrně zrychleně proti směru jízdy vagonu

 

       Vodorovný kotouč se rovnoměrně otáčí kolem svislé osy o. Na kotouči je upevněna kulička. V okamžiku, kdy je kulička v poloze znázorněné na obrázku, je uvolněna a pohybuje se po povrchu kotouče bez tření.

dynamika1

11. Kterým ze směrů znázorněných na obrázku se kulička začne po uvolnění pohybovat vzhledem k povrchu otáčejícího se kotouče?
a) směrem A
b) směrem B
c) směrem C
d) směrem D

 

12. Kterým ze směrů znázorněných na obrázku se kulička bude po uvolnění pohybovat vzhledem k povrchu Země?
a) směrem A
b)  směrem B
c) směrem C
d) směrem D