Obrázky z fotogalerie


Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85
P6145997ok.jpg
PDF Tisk Email

Test znalostí - Práce a energie

 

       Na tělesa, která se pohybují po vodorovné podlaze, působí síly F1, F2 a F3. Tyto síly mají stejnou velikost F, ale různé směry, jak je patrné z obrázku. Tělesa urazé stejné dráhy s.

 prace1
 

1. Která síla vykoná největší práci?
a) síla F1
b) síla F2
c) síla F3
d) všechny stejnou

 

2. Která síla vykoná nulovou práci?
a) síla F1
b) síly F1, F3
c) síla F3
d) žádná z nich

 

       Na bednu, která je na vodorovné podlaze, působí chlapec vodorovnou sílou o velikosti 50 N po dobu 10 s a vykoná práci 400 J.


3. Jaký je průměrný výkon chlapce?
a) 4 000 W
b) 2 000 W
c) 40 W
d) 8 W

 

4. Jaký je okamžitý výkon chlapce, pohybuje-li se bedna rychlostí o velikosti 0,5 m.s-1?
a) 800 W
b) 100 W
c) 40 W
d) 25 W

 

       Ve vagonu, který jede po přímé trati rychlostí 6 m.s-1, bylo vrženo ve směru jízdy těleso hmotnosti 2 kg rychlostí 4 m.s-1 vzhledem k vagonu.


5. Jakou kinetickou energii má těleso vzhledem k vagonu?
a) 32 J
b) 16 J
c) 8 J
d) 4 J

 

6. Jakou kinetickou energii má těleso vzhledem k povrchu Země?
a) 100 J
b) 52 J
c) 36 J
d) 16 J

 

       Vodorovná deska stolu je ve výšce 0,8 m nad podlahou místnosti. Na stole leží kulička o hmotnosti 0,2 kg. Kuličku považujte za hmotný bod. Dosazujte g = 10 m.s-2.


7. Jakou tíhovou potenciální energii má kulička vzhledem k podlaze místnosti?
a) 0,4 J
b) 1,6 J
c) 2 J
d) 4 J

 

8. Jakou práci vykonáme, zvedneme-li kuličku rovnoměrným pohybem do výšky 0,2 m nad desku stolu?
a) 0,4 J
b) 1,6 J
c) 2 J
d) 4 J

 

       Kámen padá volným pádem, tj. s nulovou počáteční rychlostí s tíhovým zrychlením g, z bodu A přes bod B do bodu C (viz obrázek). Bod B je uprostřed mezi body A a C. Odpor vzduchu neuvažujte.

prace2


 

9. V kterém bodě má kámen největší celkovou mechanickou energii?
a) v bodě A
b) v bodě B
c) v bodě C
d) ve všech bodech stejnou

 

10. V kterém bodě je kinetická energie kamene rovna jeho tíhové potenciální energii vzhledem k vodorovné rovině proložené bodem C?
a) v bodě A
b) v bodě B
c) ve všech bodech
d) v žádném bodě

 

       Model letadla o hmotnosti 2 kg letí stálou rychlostí o velikosti 20 m.s-1 ve výšce 10 m nad povrchem Země. Motor letadla má stálý výkon 200 W. Dosazujte g = 10 m.s-2.

 

11. Jaká je celková mechanická energie modelu vzhledem k povrchu Země?
a) 200 J
b) 400 J
c) 600 J
d) 2 000 J

 

12. Jakou práci vykoná motor modelu za dobu 40s?
a) 0,5 J
b) 5 J
c) 200 J
d) 8 000 J