Obrázky z fotogalerie


Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/Z/kriz/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85
P6146029ok.jpg
PDF Tisk Email

Test znalostí - Tuhé těleso

 

       Kotouč o poloměru r je otáčivý kolem nehybné osy o jdoucí jeho středem. Na kotouč působí síly F1, F2, F3, které mají stejný směr i velikost (viz obrázek).

tuheteleso1
 

1. Která síla má na kotouč největší otáčivý účinek?
a) síla F1
b) síla F2
c) síla F3
d) všechny stejný

 

2. Která síla má na kotouč nulový otáčivý účinek?
a) síla F1
b) síla F2
c) síla F3
d) žádná

 

       Na kotouč o poloměru r, který je otáčivý kolem nehybné osy o jdoucí jeho středem, působí dvě rovnoběžné síly. Čtyři různé případy působení těchto sil jsou znázorněny na obrázku. Síly F1 a F1´ mají stejnou velikost F, síla F2 má velikost 2F.

tuheteleso2


 

3. V kterých případech se otáčivé účinky sil navzájem ruší?
a) v žádném případě
b) jen v případě 2
c) v případech 2 a 3
d) jen v případě 4

 

4. V kterých případech tvoří síly dvojici sil?
a) ve všech případech
b) jen v případě 2
c) v případech 2 a 4
d) jen v případě 4

 

5. V kterém případš mají síly největší otáčivý účinek?
a) v případě 1
b) v případě 2
c) v případě 3
d) v případě 4

 

       Koule A o hmotnosti 8 kg je spojena s koulí B o hmotnosti 2 kg tenkou tyčí o délce 1 m (viz obrázek). Koule považujte za hmotné body, hmotnost tyče neuvažujte.

tuheteleso3


 

6. V jaké vzdálenosti od koule A je těžiště soustavy?
a) 0,1 m
b) 0,2 m
c) 0,5 m
d) 0,8 m

 

7. Jaký je moment setrvačnosti soustavy vzhledem k ose kolmé k tyči a procházející jejím středem?
a) 2,5 kg.m2
b) 5 kg.m2
c) 10 kg.m2
d) 16 kg.m2

 

       Válec má hmotnost 100 kg a moment setrvačnosti vzhledem k rotační ose 8 kg.m2.


8. Jakou kinetickou energii má válec, koná-li posuvný pokyb rychlostí o velikosti 3 m.s-1?
a) 36 J
b) 72 J
c) 450 J
d) 900 J

 

9. Jakou kinetickou energii má válec, otáčí-li se kolem své osy úhlovou rychlostí 3 rad.s-1?
a) 36 J
b) 72 J
c) 450 J
d) 900 J

 

       Deska ve tvaru pravoúhlého trojúhelníku o stranách a = 0,3 m, b = 0,4 m je otáčivá kolem nehybné osy kolmé k desce a jdoucí vrcholem A (viz obrázek). Ve vrcholu B desky působí síla F1 o velikosti 8 N, ve vrcholu C síla F2 o velikosti 6 N.

tuheteleso4


 

10. Jakou velikost má výslednice sil F1 a F2?
a) 2 N
b) 8 N
c) 10 N
d) 14 N

 

11. Jakou velikost má moment síly F1 vzhledem k ose otáčení?
a) 0 N.m
b) 2,4 N.m
c) 3,2 N.m
d) 4,0 N.m

 

12. Jakou velikost má moment síly F2 vzhledem k ose otáčení?
a) 0 N.m
b) 2,4 N.m
c) 3,2 N.m
d) 4,0 N.m