Druhý zaškrtávač indikuje, zda je možné změnit zaškrtnutí zaškrtávače prvého.

 Zaškrtávač.
 Povolit změnu zaškrtávače.