Vrstvy a JavaScript

Takto docílíme celkem efektního zobrazení obsahu dokumentu jednoduchým JavaScriptem!

Vlastnosti vrstev clip.left, clip.right, clip.top a clip.bottom umožňují nastavit, která část vrstvy bude viditelná a která ne.