Ukázky světůPokud používáte nižší verze prohlížečů než Internet Explorer 4 a Netscape Navigator 4.51, nebude te si moci vychutnat požitek z následujících ukázek. Pokud máte uvedené prohlížeče a přesto se vám "světy" nezobrazují, bude zřejmě nutné doinstalovat právě prohlížeč VRML, ten je dozajista součástí obou prohlížečů, pokud ne, naleznete plug-in CosmoPlayer na následující adrese, funguje jak pod Microsoft Internet Explorerem, tak i pod Netscape Navigatorem.

logo CosmoPlayer
www.cosmosoftware.com/download


face.wrl
anchor.wrl
dinette.wrl
fridge.wrl
objects.wrl
missile.wrl
towers.wrl
temple.wrl
space.wrl


Pro ty, kteří nechtějí nic instalovat nebo nemají odpovídající prohlížeč je tu připraveno několik "2D" obrázků:

space.gif
temple.gif
saturn.gif
towers.gif
xmass.gif
zpět na úvodní