Základní tělesa a jejich syntaxe




TělesoUzelParametrIniciální hodnotaVýznam
kouleSphere {}radius1poloměr
kvádrBox {}size2 2 2délky stran x , y, z
kuželCone {}bottom radius
height
1
2
poloměr podstavy
výška
válecCylinder {}radius
height
1
2
poloměr
výška



zpět na úvodní