Generování stránky

Jak vygenerovat stránku s WML pomocí PHP ? Zjednodušeně řečeno, v praxi se to realizuje tak, že přikážeme kompilátoru PHP, aby příkazem pro výpis (typicky v PHP "echo") vypsal zdrojový text ve WML, který je pak stravitelný WAP-browserem. WML kód je začleněn do PHP pomocí párových značek <? a ?>, které určují PHP kód.
Aby však WAP-browser věděl, že soubor končící příponou .php, nebo php3 obsahuje přeci jen kód WML, je nutné jej na to upozornit na prvním řádku následující hlavičkou:

<?
header("Content-type: text/vnd.wap.wml");
echo("<?xml version=\"1.0\"?>\n");
echo("<!DOCTYPE wml PUBLIC \"-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN\" \
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml\">\n\n");
?>


Příkaz “echo slouží pro výstup na obrazovku (respektive na displej), takže se vygeneruje klasická hlavička pro WML:

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

Samozřejmě není nutné i samotnou hlavičku generovat dynamicky pomocí PHP. Lze ji zapsat i standardně ve WML. Takto zapsaná však nesmí být uzavřena mezi znaky <? a ?>, které signalizují následující PHP kód.

Ilustrační příklad stránky v PHP ukazující datum:

<? Header("Content-Type: text/vnd.wap.wml");
echo '<?xml version="1.0"?>';
?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.dtd">
<wml title="DATUM" >
<? echo("<card id=\"jedinakarta\" title=\"anka\">\n");?>
<p align="center">
Dnes je: <?echo Date("d.m.Y")?><br/>
Preji pekny den.
</p>
</card>
</wml>

V příkladu jsou použity dva prvky v PHP. Jedná se o již zmiňovaný příkaz echo a funkci date(), zobrazující aktuální čas.