Identifikace uživatele

Způsobů řešení tohoto problému existuje celá řada. Asi tou zcela nejjednodušší (pro „vývojáře“) je přinutit uživatele, aby se pro přístup na stránky zaregistroval a při jejich navštěvování se vždy přihlásil pomocí svého přiděleného uživatelského jména, popř. i hesla.
To však může uživatele do značné míry odradit od navštěvování takových stránek. Pomocí údajů z HTTP hlaviček předávaných spolu s uživatelovými požadavky na zobrazování WAP stránek jej však lze jednoznačně identifikovat zcela automaticky.

Příklad v PHP na následující straně ukazuje, jak takový identifikující údaj lze získat.

<? header("Content-type: text/vnd.wap.wml");
echo("<?xml version=\"1.0\"?>\n");
echo("<!DOCTYPE wml PUBLIC \"-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN\"
\"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml\">\n\n");
?>
<wml>
<card id="cislo" title="Telefonni cislo">
<p><?
echo("HTTP_X_UP_SUBNO: ".$HTTP_X_UP_SUBNO."<br/>\n");
?></p>
</card>
</wml>

Pomocí proměnných HTTP_X_UP_SUBNO by mohl server uživatele identifikovat. To však platí spíše obecně, ale rozhodně ne vždy. Pokud přistupujete z Paegas telefonu na Paegas gateway bude obsahovat proměnná řetězec ( nejedná se o telefonní číslo), podle kterého můžete uživatele vždy identifikovat (např.2524761600_uwg.rdm.cz).

Přístup z EuroTel telefonu na EuroTel gateway zůstane proměnná prázdná. EuroTel gateway tento údaj totiž nevrací vůbec. Přístup na Paegas gateway by pro zákazníka patrně nebyl příliš cenově výhodný.

Z uvedeného je jasně vidět, že tento automatický způsob identifikace uživatele zatím ne vždy bude spolehlivě fungovat. Programátor, který se i přes tyto skutečnosti rozhodne něco podobného aplikovat do svých stránek, má v podstatě následující možnost. Pro uživatele Paegas může tento způsob použít a pro zákazníky EuroTelu bude muset použít způsob s využitím registrace a přihlašování uživatele.