Předávání WML proměnných v PHP

Hodnoty zadané uživatelem do vstupních polí na kartě, lze velice jednoduše předat skriptu běžícímu na serveru. Skript pak může na tyto hodnoty patřičně zareagovat.
Proměnné se předávají tak, že je přidáme za URL adresu skriptu za znak `?'. Kdybychom například chtěli předat obsah vstupního pole o, použijeme následující zápis:

<a href="skript.php?parametr=$(promena)">Odkaz</a>

Zápis $(promena) je v okamžiku aktivování odkazu nahrazen aktuálním obsahem proměnné. S takto předanou hodnotou pak můžeme pracovat v PHP skriptu. PHP nám pro každou předanou hodnotu vytvoří proměnnou odpovídající názvu.
V našem případě budeme mít v PHP skriptu k dispozici proměnnou $parametr. S ní pak můžeme naložit podle libosti.

Pokud potřebujeme skriptu předat více hodnot, stačí je v URL adrese odkazu oddělit znakem `&', který však musíme zapsat jako “&amp;“.
Následující příklad ilustruje využití:

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>
<card id="zadaniudaju" title="Zadani udaju" newcontext="true">
<p>
Hodnota1: <input format="*N" name="cislo1" title="Hodnota1:"/>
Hodnota2: <input format="*N" name="cislo2" title="Hodnota2:"/>

Operace: <select name="operace" value="secti" title="Operace">
<option value="secti">Scitani</option>
<option value="odecti">Odecitani</option>
</select>
<br/>
<anchor>Proved<go href="http://127.0.0.1/sdil3skript.php3?
cislo1=$(cislo1)&amp;cislo2=$(cislo2)&amp;operace=$(operace)"/>
</anchor>
</p>
</card>
</wml>

 

Skript na který směřuje odkaz z předcházejícího souboru:

<?header("Content-type: text/vnd.wap.wml");
echo("<?xml version=\"1.0\"?>\n");
echo("<!DOCTYPE wml PUBLIC \"-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN\" \
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml\">\n\n");
?>

<wml>
<card id="vysledek" title="Vysledek">
<p><?
$vysledek = 0;
Prvni hodnota: $cislo1 <br/>
Druha hodnota: $cislo2<br/>
if ($operace = = 'secti') {
$vysledek = $cislo1 + $cislo2;
$vybrano = 'Scitani';
} else ($operace == 'odecti') {
$vysledek = $cislo1 - $cislo2;
$vybrano = 'Odecitani';
}
echo("Operace: $vybrano");
<br/>
echo("Vysledek: $vysledek\n");
?></p>
</card>
</wml>