Úvod

Zatím jsem se zabýval hlavně WMLScriptem, který „běží“ na straně klienta. V případě WAPu tedy na telefonu, nebo v jeho emulátoru. Klient má možnost zobrazit zdrojový tvar těchto skriptů.

Jsou ovšem případy, kdy nám toto skriptování stačit nebude. Jedná se hlavě o přístup k různým databázím, nebo posílání emailových zpráv. Tyto aplikace „neběží“ přímo v prohlížeči, ale jsou umístěny na straně serveru (jedná se o tzv. ServerSide Script). Nejprve stránku vygenerují a teprve tu posílají klientovi k zobrazení. Klient nemá možnost nahlédnout do jejich zdrojového souboru.

Pro vytváření programů, které spouští webový server, lze dnes využít mnoho technologií. Mezi dnes nejpoužívanější můžeme zařadit jednoduché skriptovací jazyky PHP a ASP (Active Server Pages), případně JSP (Java Server Pages) nebo CGI skripty. V následujícím textu bude ukázáno spojení WML s jazykem PHP.
PHP v současnosti zaznamenalo velký rozmach na internetu. Jeho nespornými klady jsou jednoduchost a snadná dostupnost. V případě použití nějakého jiného jazyka je začlenění WML velice podobné. V jednotlivých příkladech nastíním problematiku propojení PHP s WAPovým zařízením. Předpokládám částečnou znalost problematiky PHP.