1/3

Aritmetické výrazy

Aritmetické výrazy jsou tvořené pomocí operátorů, které se dají dělit do tří základních skupin:
1. unární, kde je pouze jeden operand (např. proměnná či konstanta),
2. binární, kde je operátor zleva i zprava obklopen operandy,
3. ternární, který by měl mít okolo sebe tři operandy, ale protože by to šlo těžko, jedná se o operátor složený se dvou znaků, mezi nimiž je prostřední operand(podrobně viz. ternární operátor).

Unární operátory

Běžně známé jsou unární mínus “–“ a unární plus “+“. Oba se používají stejně, jako jsme zvyklí v matematice. Oba se píší před operand (prefix).
Příklad:
var dluh = -21;
var Honza = -(dluh);

Speciální unární operátory jsou složené ze dvou stejných znaků a mají význam inkrement “++“,
nebo dekrement “--“. Oba operátory se dají použít před operandem (prefix), nebo za operandem (suffix).
U prefixu je proměnná nejprve zvětšena o jedničku a pak je tato nová hodnota vrácena jako hodnota výrazu.
U suffixu je vrácena původní hodnota proměnné a ta je pak zvětšena o jedničku.
Příklad:
var bluma = 10;
var jablko;
jablko = ++bluma; // jablko bude 11, bluma je 11
jablko = bluma++; // jablko bude 11, bluma bude 12