2/2

Příkazy break a continue

Oba tyto příkazy lze použít ve všech typech cyklů a oba nějakým způsobem mění „normální“ průběh cyklu.

1. break ukončuje nejvnitřnější neuzavřenou smyčku - opouští ihned cyklus.

Příklad:

var index = 0, pocitadlo = 0;
while (index <= 10){
index++;
if (pocitadlo == 5) break;
pocitadlo++;
} // počítadlo je 5 a index je 6

2. continue skáče na konec nejvnitřnější neuzavřené smyčky (přeskočí zbytek těla cyklu) a tím vynutí další iteraci smyčky - cyklus neopouští.


Příklad:

var index = 0, pocitadlo = 0;
while (index <= 10){
index++;
if (pocitadlo == 5) continue;
pocitadlo++;
} // pocitadlo je 5 a index je 10