1/2

Funkce

Funkce se skládá z příkazů a deklarací, které vytváří strukturu daného programu. Proto se kódují spolu a mají společné jméno, což umožní jejich opakované použití, bez opakování kódu jako takového.

Deklarace

Funkce obsahuje jméno, parametry a blok příkazů, který se provede po zavolání funkce Všechny funkce mají následující vlastnosti.


· Úmysl deklarovat funkci naznačíme klíčovým slovem „function“.
· Jméno funkce musí být jedinečné v daném wmls souboru
· Všechny parametry funkce jsou předávány hodnotou.
· Co má funkce vracet je označeno klíčovým slovem return + návratová hodnota.
· Funkce vždy vrací nějakou hodnotu. Není-li uvedena, je vrácen prázdný řetězec.
· Tělo funkce je ohraničeno “{“ a “}“. Mezi nimi se nachází příkazy a deklarace funkce. Blok je ukončen středníkem.
· Volitelné klíčové slovo extern uvádíme u funkce, která má být přístupná z vnějšku. Takovéto funkce můžeme volat z vnějšku sestavené jednotky, ve které je definována. Zde musí být alespoň jedna funkce definovaná jako přístupná z vnějšku.

Syntaxe:

extern function jméno (parameter1, parameter2) {
….příkazy a deklarace...
};


Příklad:

/* funkce vynasob_cisla ma dva parametry a je přístupná z vnějšku souboru */
extern function vynasob_cisla (var prvni, var druhy){
return (první * druhy); // vrátí součet dvou čísel }