Popis funkcí knihovny WMLBrowser

GetVar(jmeno)

Popis: vrací hodnotu proměnné, která je uvedená jako parametr v souvislosti s prohlížečem.
Příklad:
var a = WMLBrowser.getVar("mena");
// může vrátit například a = "Kc"


SetVar(jmeno,hodnota)

Popis: funkce nastaví hodnotu proměnné, které se zobrazují na stránce. Jméno proměnné je zadáno jako první parametr. Vrátí true v případě úspěšného nastavení nové hodnoty, v opačném případě navrátí false.
Příklad:
var a = WMLBrowser.setVar("unor", 28);
// v pripade uspechu a = true

go(URL)

Popis: pomocí této funkce přejdeme na novou kartu specifikovanou danou adresou a vrátí prázdný řetězec
Příklad:
var hlavni = "http://www.aaa.cz/auto/skoda.dck#start";
var a = WMLBrowser.go(hlavni); // var a = ""

prev()

Popis: funkce přejde na předcházející kartu a vrátí prázdný řetězec. Tato funkce má stejný význam jako element <prev> ve WML.
Příklad:
var a = WMLBrowser.prev(); // var a = "";

newContext()

Popis: funkce vymaže všechny proměnné v souvislosti s WML a odstraní historii vyjma současné karty. Vrací prázdný řetězec.
Příklad:
var a = WMLBrowser.newContext(); // var a = "";

getCurrentCard()

Popis: vrací nejmenší relativní URL současné karty
Příklad:
var a = WMLBrowser.getCurrentCard();
// a = "deck#druhy"


refresh()

Popis: tato funkce překreslí kartu a zaktualizuje zobrazení proměnných. Vrací prázdný řetězec, pokud aktualizace byla provedena úspěšně. V opačném případě bude vrácen neprázdný řetězec.
Příklad:
var a = WMLBrowser.setVar("day",11);
var b = WMLBrowser.refresh();//a = true, b = ""