Popis funkcí knihovny Float

ceil(hodnota)

Popis: funkce zaokrouhluje číslo na celé číslo, které je větší než číslo v parametru funkce
Příklad:
var a = Float.ceil(5.32); // a = 6
var b = Float.ceil(5.55); // b = 6
var c = Float.ceil(-5.32); // c = -5

floor(císlo)

Popis: funkce zaokrouhluje číslo na celé číslo, které je menší než číslo v parametru funkce
Příklad:
var a = Float.floor(5.32); // a = 5
var b = Float.floorl(-5.15); // b = -6

int(cislo)

Popis: vrací celé číslo bez desetinných míst
Příklad:
var a = Float.int(5.32); a = 5

maxFloat()

Popis: vrátí maximální možnou hodnotu vyjádřenou typem float
příklad:
var max = Float.maxFloat(); // max = 3.40282347E+38

minFloat()

Popis: vrátí minimální možnou hodnotu vyjádřenou typem float
příklad:
var min = Float.minFloat(); // min = 1.17549435-38

pow(základ, mocnina)

Popis: vrátí mocninu základu
Příklad:
var a = Float.pow(4,2); // a = 16
var b = Float.pow(-2,3); // b = -8

round(číslo)

Popis: funkce zaokrouhlí na nejbližší celé číslo
Příklad:
var a = Float.round(3.5); // a = 4
var b = Float.round(3.4); // b = 3

sqrt(číslo)

Popis: funkce vrací odmocninu daného čísla
Příklad:
var a = Float.sqrt(9); // a = 3