Popis funkcí knihovny Lang

abort()

popis:Ukončí Script a vrátí popis chyby. Tato funkce se užívá ve výjimečných případech, když program může být přerušen chybou v programu.
příklad:
Lang.abort(„chyba:“+ errvalue);


abs(hodnota)

popis: vrací absolutní hodnotu daného čísla. Číslo může být typu int, nebo typu floating-point
příklad:
var c = -20;
var e = Lang.abs(c) // e je 20

min(hodnota1, hodnota2)

popis: vrací menší hodnotu ze dvou zadaných hodnot
příklad:

Lang.min(20 , 10); // vrátí 10

characterSet()

popis: vrací hodnotu typu integer, která určuje charakter skupiny užívané WMLScriptem
příklad:
var a = Lang.characterSet(); // a je 4, (iso-8859-1)

exit()

popis: ukončí běh skriptu a vrátí zprávu volající aplikaci. Užívá se u funkcí v případech, kdy vykonávání skriptu může být přerušeno
příklad:

Lang.exit(„vse je OK, hodnota je 500“);

float()

popis: vrací booleanovkou hodnotu true, pokud script podporuje desetinná čísla, jinak false
příklad:
var podporaDesCisla = Lang.float();

isFloat()

popis: vrací true, pokud hodnota může být konvertována na float. V opačném případě false
příklad:

var a = Lang.isFloat(„-123“); // true
var b = Lang.isFloat(„3,33“); // true
var c = Lang.isFloat(„ahoj“); // false

isInt()

popis: vrací true, pokud daná hodnota může být konvertována na typ int s využitím funkce parseInt(), jinak false
příklad:

var a = Lang.isInt(„123“); //true
var b = Lang.isInt(„123,5“); //true
var c = Lang.isInt(„nazdar“); //false


max(hodnota1, hodnota2)

popis: vrátí větší číslo ze dvou zadaných hodnot
příklad:
var vetsi = Lang..max(123. 11); //vráceno bude 123

maxInt()

popis: vrátí maximální možnou hodnotu vyjádřenou typem int.
příklad:

var max = Lang.maxInt(); // max je 2147483647

min(hodnota1, hodnota2)

popis: vrátí menší číslo ze dvou zadaných hodnot
příklad:

var mensi = Lang..min(123. 11); //mensi je 11

minInt(string)

popis: vrátí minimální možnou hodnotu vyjádřenou typem int.
příklad:

var min = Lang.minInt(); // min je -2147483648

parseFloat(string)

popis: tato funkce vrací desetinné číslo definované jako řetězec
příklad:

var a = Lang.parseFloat("2345.14"); // a = 2345
var b = Lang.parseFloat(" -4.45e2 Kg"); // b = -4.45e2

parseInt()

popis: funkce vrací Integer definovaný jako řetězec
příklad:

var b = Lang.parseInt("200 m/s"); // b = 200

random(cislo)

popis: funkce vygeneruje náhodné celé číslo od 0 do zadané hodnoty
příklad:

var a = Lang.random(6.5); // 0 - 6

seed(cislo)

popis: funkce inicializuje pseudonáhodnou číselnou sekvenci a vrátí prázdný řetězec. Pokud je hodnota 0, nebo kladné celé číslo, potom je daná hodnota užita pro inicializaci a generování náhodných čísel. Pokud je parametr roven 0, nebo je kladné číslo, náhodná čísla se mohou opakovat. V opačném případě se opakovat nebudou.
příklad:
Lang.seed(7);
var a = Lang.random(6.5); // treba 6
Lang.seed(-2);
var b = Lang.random(6.5); // treba 6
Lang.seed(-2);
var c = Lang.random(6.5); // treba 5. ale neni mozne aby c = b