Knihovny

Knihovny jsou pojmenované kolekce funkcí, které patří logicky k sobě. Tyto funkce jsou volány pomocí jména knihovny, tečky a názvu dané funkce. Příklad volání knihovních funkcí jsem uvedl v předešlé kapitole.
(více detailů ve wap-194-WmlScript Standard Liberies specification).
V současné době máme 6 základních knihoven:
1. Lang - Tato knihovna obsahuje základní funkce WMLScriptu
2. Float - Knihovna obsahuje množinu funkcí pro základní aritmetické operace s desetinnými čísly.
3. String - Obsahuje funkce pro práci z řetězci.
4. URL - Funkce pro práci jak s absolutními tak relativními URL.
5. WMLBrowser - Obsahuje funkce, které mohou přistupovat k proměnným v jednotce, která volá tento WMLSkript.
6. Dialogs - Knihovna obsahující funkce pro práci s uživatelským rozhraním.

Popisy funkcí jednotlivých knihoven:

Popis funkcí knihovny Lang
Popis funkcí knihovny Float
Popis funkcí Knihovny String
Popis funkcí Knihovny URL
Popis funkcí Knihovny WMLBrowser
Popis funkcí Knihovny Dialogs