1/2

Podmíněné příkazy

Podmíněné příkazy a cykly jsou základem každého procedurálního programovacího jazyka. WMLScript obsahuje stejné podmíněné příkazy jako Java či JavaScript. V následujících odstavcích budou jednotlivě popsány a vysvětleny na příkladech.

Příkaz if a příkaz if-else

Příkaz if je jeden z nejpoužívanějších podmíněných příkazů. Můžeme jej užít v neúplné podmínce – pouze if, nebo v úplné podmínce if – else.

Syntaxe neúplné podmínky je:
if (booleovský výraz)
příkaz;
Příklad: if(bluma == 3)
svestka = 10; // jestliže bluma je 3, svestek bude 10

Syntaxe úplné podmínky je:
if(booleovský výraz)
Příkaz1;
else // else se provede pokud není splněna podmínka za if
Příkaz2;

Příklad:

if(bluma == 3)
svestka = 10; // jestliže bluma je 3, svestek bude 10
else // jinak bude svestek 5
svestka = 5;


Za if (nebo za else) může být jen jeden příkaz. Potřebujeme-li jich uvést více, je třeba použít složený příkaz, kdy se příkazy uzavřou do bloku pomocí závorek “{“ a “}“ , a tento blok nesmí být ukončen středníkem.


Příklad:

if(bluma == 3){
svestka = 10; // jestliže bluma je 3, svestek bude 10
hruska = 3; // a hrusky budou 3
}