1/2

Ternární operátor (podmíněný výraz)

Operátor se skládá ze dvou znaků “?“ a “:“ , které jsou obklopeny třemi operandy. Zjednodušeně řečeno, ternární operátor funguje jako if-else. Protože if-else není výraz, ale příkaz, takže nejde použít tam, kde je potřebný výraz. V mnoha případech je to jedno, ale existují místa, kde je použití podmíněného výrazu velmi vhodné. To znamená, že se dá sice obejít, ale za cenu „těžkopádnější“ jazykové konstrukce.

Syntaxe podmíněného příkazu:
booleovský_výraz ? výraz1 : výraz2

A má podobný význam jako:

if (booleovský_výraz)
výraz1;
else
výraz2;

Příklad:
var sirka,, vyska= 5; //více proměnných můžeme deklarovat pomocí čárky
sirka = (vyska == 10) : 10 ? 5; // šířka bude 5, protože booleovský výraz je false