1/5

Proměnné

Deklarace proměnných

Wmlscript je slabě typový jazyk. Obsahuje pouze typ var, který se deklaruje jednoduše pomocí var a názvu proměnné. Var vnitřně podporuje boolean, integer, floating-point, string a speciální typ invalid, kterého je užíváno v případě neplatného datového typu (potřebujeme-li jej oddělit z ostatních vnitřních datových typů). Jazyk nedává možnost nikterak tyto typy označit a automaticky konvertuje na daný typ, který potřebujeme. Přiřazení hodnoty do proměnné se děje pomocí operátoru “=“. Do proměnné můžeme přiřadit číslo nebo textový řetězec.


Hodnoty textových řetězců je potřeba uzavřít do uvozovek nebo apostrofů. Proměnná musí být deklarovaná před místem použití, inicializace je nepovinná. Neinicializované proměnné automaticky obsahují prázdný řetězec(“ “).

Příklad:
var kolobezka = true; // vnitřně Boolean
var cislo = 12; // vnitřně Integer
var desetine_cislo = 37.7; // vnitřně Float
var cislo_jinak = "XII"; // vnitřně String
var pristup = invalid; // vnitřně Invalid

Platnost proměnné začíná místem deklarace uvnitř funkce a končí spolu s danou funkcí. Ve WMLScriptu nelze definovat globální proměnné.