Úvod

Jazyk WML, který zahrnuje formátování textu, vkládání obrázků a odkazů, je statický. Není určen k tvorbě dynamických prvků jako jsou například jednoduché výpočty a ověřování správnosti dat. Pro překonání těchto omezení a pro programování funkcí využitelných na wapových zařízeních byl vytvořen skriptovací jazyk WMLScript. Jazyk jenž je založen na ECMAScriptu a svoji konstrukcí se dosti podobá JavaScriptu.
WMLScript je procedurální jazyk podporující své standardní knihovny. Pro zrychlení komunikace s klientem je překládán do bytecodu. Skriptování zvyšuje přehlednost a dobře doplňuje jazyk WML podobně jako tomu je v případě Javascriptu a HTML.

WMLScript je velice jednoduchý a snadno naučitelný skriptovací jazyk. Podobnost s JavaScriptem dává výhodu programátorům webových aplikací, ale ani pro úplného začátečníka by neměl být problém ovládat základní syntaxe.
Všechny skripty se musí zapisovat odděleně od WML kódu do samostatných souborů, které mají obvykle příponu .wmls. Soubor obsahuje definice několika funkcí. Některé z těchto funkcí jsou definovány jako externí, což umožňuje odkazovat se na funkce ležící na jiné URL adrese.