Úvod do WML

WML (Wireless Markup Language) je jednoduchý značkovací jazyk, který slouží pro zápis stránek. Je podobný jazyku HTML, ale je mnohem jednodušší – nabízí mnohem menší počet tagů, které můžeme na stránkách použít. Navíc je WML postaveno na jazyku XML (eXtensible Markup Language). Z toho vyplývají především mnohem striktnější požadavky na dodržování správné syntaxe. Ve WML stránkách se není možno dopustit chyb, které by nám prošly v HTML – křížení jednotlivých elementů, neuzavírání tagů či dokonce používání neexistujících tagů a atributů. Všechny WML tagy musí být navíc napsány malými písmeny, protože WML kompilery rozlišují malá a velká písmena. Ve WML kódu také nemohou být použity české znaky. Díky těmto omezením je však mnohem snazší vývoj softwaru, který umí WML zpracovat. To je velice důležité, protože mobilní zařízení mají obvykle poměrně omezené zdroje.

WML jsou optimalizovány pro komunikační kanály s úzkým přenosovým pásmem. K dispozici je binární formát, který je mnohem úspornější než zápis přímo ve zdrojovém tvaru. Tento formát se používá při přenosu stránek ze sítě operátora do mobilního zařízení.