Schéma funkcí URI

Přístup k nějaké funkci z WTAI knihovny ve WML dokumentu se provádí protřednictvím URI volání. Jedná se o předdefinované odkazy na dané knihovny WTAI funkcí. Příklad takovéto předdefinované knihovny je “WTAPublic“, specifikující veřejné WTAI funkce. WTAI funkce jsou přejmenovávány pomocí URL.
Syntaxe:

wtai://<knihovna>/<funkce> (; <parametr>)* [! <návratové proměnné>]


Vysvětlivky k daným položkám:
· <knihovna> Název funkce, který identifikuje typ funkce, např. WTAPublic používá název knihovny "wp".
· <funkce> Identifikátor funkce uvnitř specifikované knihovny. Příkladem je "mc" pro funkci "makeCall" (sestavení nového hovoru), který je součástí knihovny "WTAPublic".
· <parametr> Žádný, nebo více parametrů, které mohou byt poslány funkci. Oddělovač mezi následujícími parametry musí být středník “;“.
· <návratová hodnota> Začátek sekce návratových dat je indikován vykřičníkem “!“. Výsledek volitelného názvu proměnné, který bude nastaven v kontextu uživatelské aplikace WTA jako výsledek volané funkce.

Události WTA knihovny WTAIPublic
Události WTA knihovny WTAWoiceCall
Události WTA knihovny WTANetText