Popis funkcí knihovny WTACallLogs

WTACallLog.dialled(záznam1)

Popis: Zjištění volaných čísel. Funkce se volá opakovaně pro zjištění všech záznamů. Pokud je parametr nastaven na true, je vrácen poslední volaný záznam. Nastavení na false zjistí další záznam v pořadí.
Příklad:
var a = WTACallLog.dialled(true); // přečte záznam #1
var b = WTACallLog.dialled(true); // přečte záznam #2

WTACallLog.missed(záznam1)

Popis: Zjištění zmeškaných hovorů pomocí stejných pravidel jako v předešlé funkci.
Příklad:
var zmeskane = WTACallLog.missed(true); // přečte zmeškaný záznam #1


WTACallLog.received(záznam1)

Popis: Zjištění přijatých hovorů.
Příklad:
var zmeskane = WTACallLog.received (true); // přečte přijatý záznam #1

WTACallLog.getFieldValue(hovor, pole)
Popis: Vrátí hodnotu pole ze specifikovaného hovoru. První parametr určuje identifikační číslo hovoru a parametr pole druh hledaného záznamu. Funkce vrací hodnotu, která záleží na stanoveném parametru pole, který musí obsahovat každý záznam. Jedná se o “number“ (String obsahující telefonní číslo) a o “tstamp“(String obsahující datum a čas).
Příklad:
var tcislo = WTACallLog.getFieldValue(hovor, “number“);