Popis funkcí knihovny WTAMisc

Tyto funkce mají své specifické využití pro tvorbu aplikací. Proto se omezuji pouze na jejich výčet a stručnou charakteristiku. V případě zájmu jsou dostupné ve formě PDF dokumentu na stránkách www. wapforum.org.


· WTAMisc.setIndicator - vypnutí/zapnutí indikace
· WTAMisc.endContext - ukončení kontextu klienta
· WTAMisc.getProtection - získáni informací o ochraně kontextu před přerušením
· WTAMisc.setProtection - nastavení ochrany kontextu před přerušením