Popis funkcí knihovny WTAINetText

WTANetText.send(adresa, text)

Popis: Poslání textové zprávy na adresu. V případě selhání funkce je vrácen typ invalid, nebo je vygenerováno chybové hlášení:
· -100 = příliš dlouhá zpráva
· -1 = neidentifikovaná chyba
Příklad:
var posli = WTANetText.send(0606652973, “Ahoj“);

WTANetText.list(zpráva1, typZprávy)

Popis: Výpis příchozích zpráv. Funkce je volaná opakovaně ke zjištění všech zpráv. První parametr je typu boolean. Pokud je nastaven na true je vyhledána poslední zpráva, pomocí false je určena další zpráva v seznamu. Typ invalid je vrácen v případě, že již není žádná další zpráva.

Parametr udávající typ určuje druh zprávy, který je zadán jedním z těchto číslel:
· 0 = zahrnuje veškeré čtené, nečtené a neposlané zprávy
· 1 = zahrnuje pouze nečtené zprávy
· 2 = pouze čtené zprávy
· 3 = zahrnuje neposlané zprávy
Pokud je ale předchozí parametr nastaven na false je typ ignorován.
Příklad:
var cti = WTANetText.list(true, 1); // nejstarší nečtená zpráva - #1
var a = WTANetText.list(false, 1); // #2
var b = WTANetText.list(true, 2); // nejstarší čtená zpráva - #3
var c = WTANetText.list(false, 3); //typ je ignorován - #4

WTANetText.remove(zpráva1)

Popis: Vymazání příchozí, nebo odchozí zprávy ze zařízení. Parametr specifikuje, jaká zpráva má být vymazána. Při úspěšném vymazání vrací prázdný řetězec, v opačném případě chybový kód (-101 = zpráva nemohla být vymazána, -1 = nespecifikovaná chyba).
Příklad:
var kos = WTANetText.remove(hendle);

WTANetText.getFieldValue(zpráva1, pole)

Popis: První parametr identifikuje danou zprávu a druhý požadovanou informaci .WTA zařízení poskytuje určité informace o zprávě. Každá položka obsahuje jméno a hodnotu. Hodnotu pole dostaneme při zadání jména pole.

Následující položky jsou dostupné pro všechny zprávy:
· “text“ = string obsahující samotnou zprávu
· “tstamp“ = string obsahující časový údaj o příchozí zprávě.
· “address“ = string s adresou odesílatele u příchozí zprávy a adresou příjemce při
odeslání zprávy
· “read“ = typ boolean, který ukazuje jestli již byla zpráva označena jako přečtená
( jestiže je hodnota true), nebo nepřečtená (hodnota false)
Příklad:
var m_text = WTANetText.getFieldValue(hadndle, “address“);

WTANetText.remove(zpráva1)

Popis: Vymazání příchozí, nebo odchozí zprávy ze zařízení. Parametr specifikuje, jaká zpráva má být vymazána. Při úspěšném vymazání vrací prázdný řetězec, v opačném případě chybový kód (-101 = zpráva nemohla být vymazána, -1 = nespecifikovaná chyba).
Příklad:
var kos = WTANetText.remove(hendle);

WTANetText.markAsRead(zpráva1)

Popis: Označí zprávu určenou v parametru za přečtenou a vrátí prázdný řetězec.
Příklad:
var aaa = WTANetText.markAsRead(hendle);