Popis funkcí knihovny WTAPhoneBook

WTAPhoneBook.write(index, číslo, jméno)

Popis: Funkce přidá záznam do seznamu, nebo přepíše existující zápis. Index specifikuje dané místo v telefonním seznamu. Pokud je index roven nule, číslo je uloženo na právě volnou pozici. Dále se uvádí číslo a s ním asociované jméno. V případě úspěchu funkce vrací index záznamu. Při neúspěchu je vrácen chybový kód (stejný jako u WTAIPublic.AddPBEntry).
Příklad:
var uloz = WTAPhoneBook.write(index, číslo, jméno);

WTAPhoneBook.search(pole, hodnota)

Popis: Vrací index položky splňující zadaná kritéria. Pokud je seznam prázdný, není vrácen žádný index. Parametr pole určuje jaká oblast v seznamu se bude prozkoumávat. Hodnota udává hledaný řetězec (nesmí obsahovat čárky, nerozlišují se malá a velká písmena).
Příklad:
var index = WTAPhoneBook.search(“name“, “pave“);


WTAPhoneBook.remove(index)

Popis: Vymaže záznam určený indexem v adresáři a vrátí prázdný řetězec. Případně vygene-ruje chybový kód ( -105 = nelze smazat, nebo –1 = neznámá chyba).
Příklad:
var x = WTAPhoneBook.remove(index);


WTAPhoneBook.getFieldValue(index, pole)

Popis: Vrátí hodnotu pole ze specifikovaného záznamu. Index uvádí místo v telefonním seznamu. Tato funkce vrací hodnotu, která záleží na stanoveném parametru pole, který musí obsahovat každý záznam. Jedná se o “number“ (String obsahující telefonní číslo) a o “name“(String se jménem).
Příklad:
var x = WTAPhoneBook.getFieldValue(index, pole);

WTAPhoneBook.change(index, pole, nováHodnota)

Popis: Funkce určená pro editaci záznamů záznamu. Záznam specifikovaný indexem a polem, které se bude editovat je změněn pomocí parametru s novou hodnotou. V případě úspěchu se vrací prázdný řetězec a při neúspěchu chybový kód:
· -100 = parametr pole “name“ obsahuje neakceptovatelné znaky, nebo je příliš dlouhý
· -101 = Nová hodnota vkládaná do pole “number“ není telefonní číslo.
· -102 = Nová hodnota “number“ je příliš dlouhá.
· -103 = Záznam nemohl být změněn.
· -104 = Záznamník je plný.
· -106 = Byl uveden nepodporovaný parametr pole.
· -107 = Nebyl zadán správný parametr a nesprávná nová hodnota.
· -1 = Byla nalezena nespecifikovaná chyba.
Příklad:
var x = WTAPhoneBook.change(index, pole, nováHodnota);