Popis funkcí knihovny WTAPublic

WTAIPublic.makeCall(číslo)

Popis: Tato funkce vytočí dané telefonní číslo, které je uvedeno jako parametr. Tato funkce navrátí prázdný řetězec pokud spojení bylo úspěšně provedeno. V opačném případě se vrátí záporná integer reprezentující chybové hlášení, nebo typ invalid pokud funkce selže. Funkce může vrátit následující hodnoty:
· -105 = volaná linka je obsazena
· -106 = selhalo síťové spojení
· -107 = na volané lince není odezva
· -1 = nespecifikovaná chyba

Příklad:
var spojeni = WTAIPublic.makeCall(“0607656977“);
//proměnná spojení bude nabývat hodnoty –105, pokud linka bude obsazena

WTAIPublic.sendDTMF(dtmf)

Popis: Poslání DTMF tónů přes hlasové volání. Dtmf parametr specifikuje DTMF sekvenci, která bude poslána ( musí to být řetězec čísel). Častěji se užívá WTAIPublic.makeCall , nebo
wtai://wp/mc funkce.
Návratové hodnoty:
· ““ = úspěch (vrací prázdný řetězec).
· -108 = nenavázáno spojení
· -1 = nespecifikovaná chyba
Příklad:
var spojeni = WTAIPublic.sendDTMF(“0607*656977“);

WTAIPublic.AddPBEntry(číslo,jméno)

Popis: Přidávání záznamu do telefonního seznamu pomocí této funkce se dvěma atributy pro telefonní číslo a jméno účastníka. Jméno může být i prázdný řetězec.

Vrací hodnoty:
· ““ = úspěch (vrací prázdný řetězec).
· -100 = jméno je nepřijatelné, nebo příliš dlouhé
· -101 = neplatné telefonní číslo uvedené v parametru
· -102 = příliš dlouhé telefonní číslo
· -103 = nelze zapsat do telefonního seznamu
· -104 = telefonní seznam je plný
· -1 = nespecifikovaná chyba
Příklad:
var spojeni = WTAIPublic.addPBEntry(“0606652973“, “Servac“);