Popis funkcí knihovny WTAWoice

WTAVoiceCall.setup(číslo, mód)

Popis: Sestavení nového hovoru, kdy jako parametr udáváme číslo a mód, který je typu boolean. Pokud chceme uchovat hovor ještě po přerušení, bude mód nastaven na true, na false nastavíme v případě, že nechceme hovor držet v paměti pří ukončení.
Příklad:
var hovor = WTAVoiceCall.setup(“0606652973“, true);


WTAVoiceCall.accept(volání, mód)

Popis: Funkce pro přijmutí příchozího hovoru (prakticky se jedná o zvednutí sluchátka). První parametr určuje volající číslo, které čeká na odpověď. Druhým parametrem je mód pro uchování hovoru v paměti. Pokud funkce selhala vrátí invalid, jinak vrací prázdný řetězec.
Příklad:
var hovor = WTAVoiceCall.accept(handle, false);


WTAVoiceCall.release(volání)

Popis: Zrušení hovoru, který je zapsán jako parametr. Vrací prázdný řetězec, nebo invalid.
Příklad:
var hovor = WTAVoiceCall.release(handle);


WTAVoiceCall.sendDTMF(volání, dtmf)

Popis: Vysláni DTMF tónu.
Příklad:
var hovor = WTAVoiceCall.sendDTMF(handle,“555*777666“);


WTAVoiceCall.callStatus(volání, pole)

Popis: Každé WTA zařízení poskytuje určité informace o volání. Každá položka obsahuje jméno a hodnotu. Hodnotu pole dostaneme při zadání jména pole. Následující položky jsou dostupné pro každé hlasové volání:
“number“ obsahuje telefonní číslo
“status“ Integer ukazuje současný stav volání
“duration“ vrací délku hovoru ( není moc přesný).
Příklad:
var hovor = WTAVoiceCall.callStatus(handle,“name“);


WTAVoiceCalll.ist(hovor1)

Popis: Zjištění informací o předchozím volání. Tato funkce je volaná opakovaně ke zjištění všech předešlých volání. Parametr je typu boolean. Pokud je nastaven na true, vrátí nejstarší hovor, false vrací další hovor v pořadí, nebo je vracena false pokud již žádný není (konec seznamu).
Příklad:
var old = WTAVoiceCall.CallList(true); // nejstarší hovor #1
var a = WTAVoiceCall.CallList(false); // další hovor v pořadí #2
var b = WTAVoiceCall.CallList(false); // #3
var c = WTAVoiceCall.CallList(true) ; // #1
var d = WTAVoiceCall.CallList(false); // #2