Možnosti WTAI

Pomocí WTAI funkcí (Wireless Telephony Application Interface) můžeme ovládat rozhraní mobilního zařízení jako je například vytáčení hovorů, odesílání SMS a práce s adresářem na SIM kartě. Není proto žádný problém napsat aplikaci, která podle dotazu uživatele vyhledá v databázi telefonní číslo a po potvrzení uživatelem je číslo automaticky vytočeno. WTAI tak zajišťuje další rozvoj dynamických wapových aplikací. Funkce WTAI můžeme začlenit přímo do WML, nebo do WMLScriptu. WTAI tedy uživateli nabízí další možnosti pro ovládání služeb souvisejících s telefonováním, tedy s tím, na co byly (a snad ještě i jsou) telefony určeny.

Tady je jejich jen velmi zkrácený výčet:

· operace s příchozím hovorem: přijmutí, přesměrování (do schránky, popř. předání na jiné telefonní číslo)
· uskutečnění nového hovoru
· práce s SMS zprávami
· práce s telefonním seznamem na SIM kartě
· ovládání hlasové schránky: zjištění seznamu zpráv, výběr zpráv pro přehrání, forwardování zpráv
· práce s USSD příkazy
· vysílání DTMF tónů
· jiné (dnes již běžné) funkce: konferenční hovor, přidržení a přesměrování hovorů