Popis událostí WTA knihovny WTANetText

Tyto události uvádějí vztah k síovým zprávám. Všechny parametry události WTA jsou vyjádřeny jako řetězce.

ˇ wtaev-nt/st indikuje poslané zprávy
ˇ wtaev-nt/it indikuje příchozí síovou zprávu