Popis událostí WTA knihovny WTAIPublic

wtai://wp/mc;číslo

Popis: Funkce pro vytočení čísla stejně jako tomu bylo u funkce makeCall(číslo).
Návratové hodnoty jsou identické jako u WTAIPublic.makeCall a ještě je přidána hodnota
-200 pro chybné volání.
příklad:
<go href= “wtai://wp/mc;0606652973“/>


wtai://wp/sd;dtmf

Popis: Vyslání DTMF tónu. Návratové hodnoty jsou stejné jako u WTAIPublic.sendDTMF rozšířeno o hodnotu –200 pro chybné volání.
Příklad:
<go href=“wtai://wp/sd;0606*652973“/>

wtai://wp/ap;číslo;jméno

Popis: Přidávání záznamu do telefonního seznamu. Jméno a číslo se musí zobrazit uživateli na displeji pokud je povolen zápis. Návratové hodnoty jsou stejné jako u funkce WAIPublic.addPBEntry + rozšíření o hodnotu -200 = chybné volání.
Příklad:
<go href=“wtai://wp/ap;0606652973;Servac“/>