Model WAPu

Po osvědčení dvou nejrychleji se rozvíjejících technologií v historii, by nemělo být překvapením, že se mobilní telefony a Word Wide Web spojují dohromady v jednu technologii. Bezdrátový aplikační protokol (WAP) je nejlepší pokus dosahující právě toho. Jednoduše, WAP je množina protokolů, které pracují na existujících standardech, aby zpřístupnily Internet prostřednictvím digitálních bezdrátových zařízení (typicky mobilních telefonů a pagerů). Doslova to znamená, že s WAPem můžete surfovat po Webu pomocí mobilního telefonu. Ve velmi blízké budoucnosti, budete moci obchodovat, nakupovat, platit účty, zjišťovat jaké bude počasí, rezervovat stůl ve vaší oblíbené restauraci a to všechno pomocí mobilního telefonu

Průmyslová asociace více než 500 členů nazývaná Wap Forum specifikuje WAP. Tato aso- ciace navrhuje a vyvíjí protokoly k řízení bezdrátové sítě po celém světě. Tato součinnost dělá WAP skutečně světovým standardem.

WAP je založen na již existující internetové technologii. Web je postaven na základním modelu klient/server. WAP zavádí třetí element, gateway nebo proxy server, který slouží jako prostředník mezi klientem a serverem (obr. 1). Bezdrátový klient posílá požadavky bráně (gateway) a brána předává zpracované požadavky ze serveru k bezdrátovému klientovi. Brána se chová jako tlumočník mezi serverem a klientem, který překládá WAP na HTTP a naopak.

obr. 1 programovací model WAPu

WAP definuje množinu standardních komponentů, které umožňují komunikaci mezi mobilními terminály a servery :

  1. Standardní model pro názvy (Standard naming model) – standardní (WWW) URL jsou užívány k identifikování obsahu na zdrojovém serveru.
  2. Obsahový vzor (Content typing) – všechen obsah je specifikován určitým vzorem konzistentním s WWW modelem.
  3. Standardní formáty obsahu – jsou opět založeny na WWW a obsahují taktéž např. odkazy, skriptovací jazyk nebo obrázky atd.
  4. Standardní komunikační protokoly – umožňují komunikaci a předávání požadavků prohlížeče síťovému serveru

Obsahové vzory a protokoly pro WAP byly optimalizovány pro širokou veřejnost, hlavně pro mobilní telefony. WAP využil proxy technologie k propojení mezi bezdrátovou doménou a WWW. Proxy pro WAP řeší typicky tyto funkční požadavky:

  1. Protokolová brána (Protocol Gateway) – Protokolová brána překládá požadavky z oblasti WAP protokolů (WSP, WTP,WTLS a WDP) do oblasti WWW protokolů
  2. Obsahový kodér a dekodér – Obsahový kodér (content encoder) přeloží obsah stránek WAPu do kompaktní kódovacích formátů, aby redukoval množství dat přenášených po síti.

Infrastruktura zajišťuje, že uživatelé mobilních terminálů mohou prohlížet velké množství obsahu a aplikací pro WAP a autoři si mohou být naopak jisti, že jejich aplikace a obsah bude moci být prohlížen a využíván na mnoha druzích mobilních terminálů. WAP proxy umožňuje, aby byl obsah a aplikace pro WAP umístěny na standardních WWW serverech. Běžné použití WAP je na WWW serverech, ale může být vytvořen také zdrojový server, který zároveň splňuje funkci WAP proxy a je na něm umístěny pouze aplikace a obsah pro WAP.