1/2


Přenos dat

Existují 4 základní (nejčastěji využívané) možnosti přenosu dat mezi mobilním WAP zařízením a WAPovou bránou – a to SMS, USSD a CSD(HSCSD). Volba mezi SMS a USSD na jedné straně a CSD na straně druhé samozřejmě závisí na tom, k jaké službě máme zájem přistoupit. Pokud nás zajímají zprávy o událostech, počasí atd. je asi vhodnější přístup přes SMS a zase u služeb využívajících různé WML scripty např. rezervace jízdenek je lépe použít CSD. O GPRS se zmíním podrobněji, protože bude v blízké budoucnosti hrát roli nejdůležitějšího nosiče pro WAP a s velkou pravděpodobnosti vytlačí zatím nejpoužívanější CSD (i když samozřejmě bude GPRS s CSD dlouho dobu koexistovat).

Přenos přes SMS(USSD)

SMS (Short Message Service) připojení je založeno na standardu krátkých zpráv. SMS umožňuje posílání maximálně 160 znaků najednou. Delší textové zprávy jsou rozděleny do několika zpráv s hlavičkami obsahujícími informace o jejich pořadí v řadě. Mobilní telefon je schopen dát takto příchozí zprávy dohromady ve správném pořadí až po obdržení všech takovýchto zpráv. Tato operace se nazývá spojení nebo sřetězení. Závisí na WAP zařízení, kolik takovýchto sřetězených zpráv je přes bránu schopno přijmout.

Při tvorbě služeb přes SMS by se měl zvážit omezený počet znaků v jedné zprávě. Takovéto služby by neměly obsahovat dlouhé texty. SMS je ideální metoda pro služby s kompaktním informačním obsahem a minimální potřebou komunikovat mezi uživatelem a službou. Dobré příklady SMS služeb mohou být výše zmíněné denní aktuality , vtipy nebo oznámení o e-mailu v mailboxu.

USSD (Unstructured Supplementary Service Data) je služba, při níž se data uvnitř sítě přenášeny po signalizačních kanálech, přenos má podobné vlastnosti jako přenos pomocí SMS. Jelikož však neprochází SMS centrem, je o něco rychlejší (nehrozí zadržení v přehlceném SMS centru).

Přenos přes CSD(HSCSD)

S CSD (Circuit Switched Data) jsou informace doručovány po navázání datové komunikace mezi WAP zařízením a přístupovým serverem. Omezení množství přenesených dat není tak velké jako u připojení přes SMS, rychlost datového hovoru je 9,6 kbit/s nebo 14,4 kbit/s. HSCSD je rychlejší obdoba CSD standartu, která přenáší v jednom timeslotu 14,4Kb/s a ještě umožňuje slučování timeslotů. S využitím této technologie lze dosáhnout přenosové rychlosti od 14,4Kb/s do 43,2Kb/s.

CSD spojení by mělo být využíváno při potřebě přenosu většího množství dat nebo v případě potřeby větší vzájemné komunikace s uživatelem. Takovými službami jsou například Internetové bankovnictví nebo větší množství zpráv nebo např. rezervace jízdenek.