Základní filosofie

WAP (Wireless Aplication Protocol) je výsledkem soustavné práce, jejímž cílem je definovat průmyslově rozšířený standard pro vývoj aplikací pro bezdrátovou komunikaci. WAP Forum, původně založené společnostmi Ericson, Motorola, Nokia a Unwired Planet. WML, bylo zřízeno, aby vytvořilo specifikaci bezdrátového protokolu, která bude schopná pracovat přes různé technologie bezdrátových sítí. WML (Wireless Markup Language) je značkovací jazyk založený na XML a je určen pro specifikování obsahu a uživatelského rozhraní pro úzkopásmová zařízení, včetně mobilních telefonů a pagerů. WML je navrženo s ohledem na omezení malých úzkopásmových zařízení.

Mezi tato omezení patří:

  1. malý display a omezená možnost uživatelského vstupu
  2. kapacita spojení
  3. omezená pamět a výpočetní schopnosti zařízení.

WML plní čtyři základní funce:

  1. Prezentace textů a rozmístění - WML podporuje texty a obrázky, včetně množství formátování a možností rozmístění,
  2. organizace stránka/karta (karta je část WML stránky, kterou je možné celou zobrazit na displeji mobilního zařízení),
  3. navigace mezi kartami a odkazy,
  4. řetězcová parametrizace a stavový management.