Vytáčení telefonního čísla přes WAP

Pokud na svých WAPových stránkách uvádíte telefonní číslo, můžete pomocí funkce URI zajistit, aby návštěvníkovi stačilo jediné kliknutí pro zavolání nebo uložení čísla do seznamu.

Náhled ve WAP emulátoru zde .
Příklad ke stažení: volatCislo.zip

 

***volatCislo.wml***

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>
<card id = "kontakt" title = "Kontaktujte nas">
<p>
<b>Kontakt</b><br/>
servisni čislo: <br/>
<a href="wtai://wp/mc;+420628875662">0628875662</a><br/>
</p>
</card>
</wml>