Tento text by měl být zobrazen pomocí zavedeného písma Algiers.ttf (funguje pouze v Safari).