Tento text by měl být zobrazen pomocí zavedeného písma Algerian.otf (funguje pouze v Safari).